De Aeros app

Luchtkwaliteit onder controle!

Real-time inzicht in uw binnenklimaat

De gebruiksvriendelijke Aeros app

Via de gebruiksvriendelijke app, die geactiveerd wordt met een QR-code, krijgt u een overzicht van de huidige luchtkwaliteit. Ook kunt u daarmee trends ontdekken, historische data inzien, apparatuur monitoren en onderhoud voorspellen.

Bij het bereiken van geadviseerde grenswaarden ontvangt u automatisch een melding. Tevens ontvangt u belangrijke pushmeldingen indien u dit heeft ingesteld.

Hoe wordt de gezondheidsscore bepaald?

Fijnstof, CO₂ en TVOC bepalen de gezondheidsscore. Deze grenswaarden zijn vastgelegd door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).

Met de Aeros heeft u inzicht in deze 5 parameters

Een maat voor hoe warm of koud de lucht is. De ideale temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden.

De verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen. Een percentage tussen de 40%- 60% is ideaal. Een te hoge vochtigheid kan zorgen voor schimmelvorming. Een te lage vochtigheid is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot verminderde weerstand tegen infecties.

Koolstofdioxide(CO₂) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het CO₂ gehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). Een teveel aan CO₂ verdringt de zuurstofopname in ons lichaam. Het gevolg is dat het lichaam overschakelt op een lager
energieverbruik, wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. Ideale concentratie CO₂ in de lucht is 400 tot 800 ppm en de grenswaarde is gesteld op 1200 ppm.

Verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen. Deze chemicaliën komen andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf. Kortdurende blootstelling veroorzaakt irritatie van ogen en slijmvliezen. Bij hoge
concentraties zijn gezondheidseffecten op organen niet uit te sluiten. Ideaal is een waarde onder 500 PPB (parts per billion). Waarden boven 1000 PPB moet worden voorkomen.

Verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is onzichtbaar voor het blote oog. Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op, denk aan koken en auto rijden. Hoe kleiner het deeltje is, des te schadelijker voor de gezondheid. Onder PM 1 (particulate matter) spreek je van ultrafijnstof. Ultrafijnstof komt in de longen terecht en is extra schadelijk voor kinderen en volwassenen met longaandoeningen. De standaarden van de
WHO voor fijnstof zijn PM 10 en PM 2.5 en hebben een grenswaarde van respectievelijk 50 uq (micrometer ) m3 en 25 ug m3

Toepasbaarheid

De Aeros kan worden geplaatst in elke binnenruimte waarvan u de luchtkwaliteit wilt weten, namelijk:

Start nu met het verbeteren van uw binnenklimaat

De Aeros analyseert en helpt u met het verbeteren van uw binnenklimaat. Bekijk de Aeros in de webshop en bestel hem direct online.

Wij staan voor u klaar

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op.

“Het ideale binnenklimaat: het hoogste comfort in combinatie met de minst mogelijke vervuiling.”