Aeros

Luchtkwaliteit onder controle!

Zet een nieuwe stap naar een gezond binnenklimaat!

Video afspelen

Hoe schoon is de lucht die u inademt?

Gemiddeld brengen we 85% van onze tijd binnen door. De lucht die we daar inademen, is vaak minder schoon dan de lucht buiten. Zuivere lucht zorgt voor een hoger concentratievermogen en energieniveau en verbetert de gezondheid.

Bovendien geeft zuivere lucht minder kans op allergische reacties, huidproblemen en eventuele toename van longaandoeningen. Wilt u weten hoe schoon uw binnenklimaat is? De oplossing is de in Nederland ontwikkelde Aeros plug-en-play sensor met bijbehorende app.

Meten is weten!

Totale controle over het binnenklimaat!

De Aeros meet elke seconde de belangrijkste parameters van het binnenklimaat, zoals CO₂ en fijnstof en maakt u bewust van uw leef-en werkomgeving. De Aeros meet zo precies, dat hij zelfs aerosolen kan detecteren.

De bijbehorende app biedt u real-time inzicht hoe comfortabel en gezond de luchtkwaliteit is en geeft u meldingen bij het bereiken van grenswaarden.

De Aeros Standard

Aan het CO2 niveau kun je aflezen of de ruimte goed genoeg geventileerd wordt. De Standard is voorzien van een stoplicht functie die een indicatie aangeeft betreft de CO2 waarden. De grenswaarden zijn verstelbaar en in -en uitzetbaar per sensor.

De Standard voldoet aan de meest recente regelgeving ten opzichte van binnenklimaat monitoring. Dit is de eerste stap naar inzicht in uw binnenklimaat.

De Aeros Advanced

Deze sensor meet ook de TVOC waarden van een ruimte. Deze schadelijke gassen zijn van grote invloed op het binnenklimaat.

Hoge waarden worden vaak vastgesteld binnen de horeca, uiterlijke verzorging en in de omgeving van chemische industrie.

De Aeros Pro

Fijnstof/aerosolen zijn nadelig voor de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker. De Pro meet de fijnstof deeltjes in vier kanalen en informeert pro-actief bij hoge waarden.

De Aeros Pro is de benchmark voor totale controle over het binnenklimaat. (Ook als uitbreidingspakket mogelijk.)

Met de Aeros heeft u inzicht in deze 5 parameters

Een maat voor hoe warm of koud de lucht is. De ideale temperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden.

Koolstofdioxide(CO₂) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het CO₂ gehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). Een teveel aan CO₂ verdringt de zuurstofopname in ons lichaam. Het gevolg is dat het lichaam overschakelt op een lager
energieverbruik, wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. Ideale concentratie CO₂ in de lucht is 400 tot 800 ppm en de grenswaarde is gesteld op 1200 ppm.

De verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen. Een percentage tussen de 40%- 60% is ideaal. Een te hoge vochtigheid kan zorgen voor schimmelvorming. Een te lage vochtigheid is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot verminderde weerstand tegen infecties.

Verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen. Deze chemicaliën komen andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf. Kortdurende blootstelling veroorzaakt irritatie van ogen en slijmvliezen. Bij hoge
concentraties zijn gezondheidseffecten op organen niet uit te sluiten. Ideaal is een waarde onder 500 PPB (parts per billion). Waarden boven 1000 PPB moet worden voorkomen.

Verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is onzichtbaar voor het blote oog. Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op, denk aan koken en auto rijden. Hoe kleiner het deeltje is, des te schadelijker voor de gezondheid. Onder PM 1 (particulate matter) spreek je van ultrafijnstof. Ultrafijnstof komt in de longen terecht en is extra schadelijk voor kinderen en volwassenen met longaandoeningen. De standaarden van de WHO voor fijnstof zijn PM 10 en PM 2.5 en hebben een grenswaarde van respectievelijk 50 uq (micrometer ) m3 en 25 ug m3.
Klik op de afbeelding om uit te vergroten.

Kenmerken van de Aeros

Aerosolen

De Aeros meet zó gedetailleerd dat hij zelfs aerosolen detecteert. Aangenomen wordt dat virussen, zoals COVID-19 en influenza, aerosolen gebruiken als transportmiddel.

De aanwezigheid van een hoge concentratie aerosolen verhoogt de kans op een mogelijk gezondheidsrisico. De Aeros geeft direct aan welke actie(s) u kunt ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Hoe staat het ervoor met jouw binnenklimaat?

Iedereen wil weten hoe het ervoor staat met het binnenklimaat waar je in woont werkt of recreëert. Met de Aeros ga je dit te weten komen.

Bij negatieve meetresultaten wordt de vraag gesteld, hoe kunnen we dit verbeteren?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Antwoord: Een combinatie van een goede, efficiënte ventilatiecapaciteit en luchtreiniging alsmede aanpassingen van gedrag en beleid. Bijvoorbeeld het openen en sluiten van ramen/deuren op gezette tijden leiden al tot grote verbeteringen.

“Het ideale binnenklimaat: het hoogste comfort in combinatie met de minst mogelijke vervuiling.”